‘SV de Vrijheid’ maakt gebruik van cookies. Wij zijn verplicht om je te informeren over en jouw toestemming te vragen voor het gebruik van cookies op onze website. ‘SV de Vrijheid’ en derden maken gebruik van cookies om informatie te verzamelen over jouw bezoek en interesses. Dit helpt ons om onze website goed te laten functioneren, het gebruik te analyseren en zo nodig te verbeteren. Om door te gaan naar onze site dien je aan te geven of je de cookies accepteert. Je doet dit door op ‘OK’ te klikken. Meer informatie over cookies op ‘SV de Vrijheid’ vind je in onze uitgebreide privacyverklaring.

Lidmaatschap SV de Vrijheid-Hoorn

Het lid worden van de Vrijheid-Hoorn gaat als volgt:

Nadat u 1x als introducé bij ons op de vereniging hebt geschoten krijgt u van ons verdere informatie en formulieren om uw aanvraag als aspirant lid te kunnen behandelen. Introductie schieten kan op dinsdag en vrijdag vanaf 19:30 uur. 

U levert een V.O.G. (verklaring omtrent het gedrag) in bij de vereniging samen met 3 pasfoto’s en u betaalt de verschuldigde gelden.

Een VOG vraagt u aan bij burgerzaken op het stadhuis, hiervoor krijgt u een ingevuld formulier mee van de vereniging, zonder dit formulier gaat dat niet. U dient telefonisch een afspraak met het gemeentehuis te maken om het formulier in te leveren. U krijgt na enkele weken bericht van Justitie. Als dat een goed bericht is, dan brengt u die brief (VOG) naar de vereniging met foto’s en het inschrijfgeld, de contributie etc.

Kosten

VOG aanvragen bij de gemeente kost ca. € 41,35

Inschrijven bij de vereniging, eenmalig  € 25,00

Contributie voor de aspirantenperiode  € 85 (= ½ jaar)

Inschrijving KNSA, eenmalig  € 25

Jaarcontributie KNSA (Hoofdlid)  € 42,50 (jaarlijkse schietlicentie)

Na een half jaar gaat u, als uw aspirantentijd zonder problemen is verlopen, over van aspirant naar volledig lidmaatschap. Dit betekent dat u voor de rest van dat lopende jaar (€ 13,70 p/m) de contributie moet voldoen. Het contributiejaar loopt van 1 jan. t/m 31 dec.

Ook een boete-borgsom van € 50. - moet worden gestort voor ter borgstelling. 

De boete-borg krijgt u terug als u de vereniging verlaat.

Rechten en plichten van een lid

Als lid ben je medeverantwoordelijk voor het clubgebouw. Een actieve houding is daarom vanzelf sprekend. Probeer het clubgebouw zoveel mogelijk schoon en netjes te houden. Alle commissies zijn op basis van vrijwilligheid, je hulp is altijd welkom. Wij verwachten dat elk lid één maal per jaar op een zaterdag een corveedag mee zal draaien. Hiervoor worden roosters gemaakt die u bijtijds krijgt toegezonden (e-mail)

Begin van de schietsport

Zodra u lid bent, krijgt u van een vaste instructeur “schietles” tot de instructeur het veilig acht om u zelfstandig te laten schieten. U dient veilig met een wapen om te kunnen gaan en u dient de elementaire techniek van het schieten te beheersen. De instructeur geeft aan wanneer dat is, daarna mag u zelfstandig de baan op met een verenigingswapen en de daarbij; op de vereniging aangeschafte munitie. U schiet als regel tijdens de eerste 12 maanden dat u lid bent van de KNSA (dus incl. half jaar aspirant lidmaatschap vereniging) met klein kaliber wapens (0.22). Daarna mag u groot kaliber schieten, maar uitsluitend met verenigingswapen. Het is mogelijk dat u zich meer aangetrokken voelt tot het geweerschieten, de keus is aan u. De procedure is hetzelfde.

Een eigen wapen aanschaffen kan als u 18 jaar of ouder bent en minimaal 18 maanden bij ons als actief lid bent ingeschreven. Aspirant en volledig lidmaatschap samen. Het eerste wapen is altijd een wapen met kaliber .22. en dient te voldoen aan een KNSA discipline.

In het jaar ná het aspirant zijn, dient u minimaal 18 schietbeurten te hebbenbinnen de verenigingscompetitie.

Hulzen van een kaliber wapen dat niet op je verlof staat dienen direct na het schieten te worden ingeleverd aan de balie.

 

facebook_page_plugin