Disciplines

Parcours

Een parcoursewedstrijd bestaat over het algemeen uit 3 verschillende onderdelen:

·         de speedshoot

·         de field-course

·         de standards

Bij het onderdeel “speedshoot” is het de bedoeling dat een aantal eenvoudig opgestelde doelen in korte tijd geraakt worden. De schutter staat hierbij relatief dichtbij de doelen.

Bij de “field-course” verplaatst de schutter zich van en naar verschillende schietpunten. De doelen staan nu op grotere afstand van de schutter. De score wordt bepaald door het aantal behaalde punten en de tijd die de schutter daarvoor nodig had.

De standards zijn een aantal vaste oefeningen. Deze oefeningen dienen binnen een vastgestelde tijd en met een voorgeschreven aantal patronen afgelegd te worden. Treffers op eventueel geplaatste “Penalty targets ” leveren de schutter strafpunten op. Elke parcours schutter zal individueel een compromis moeten vinden tussen snelheid en trefzekerheid.

Op wapentechnisch gebied gelden ook bepaalde regels. De meest belangrijke zijn de regels die de klasse indeling bepalen. Zo kent men de “major”en de “minor” factorklasse. De mondings-energie van de kogel bepaalt hierbij in welke klasse de schutter wordt ingedeeld. De schutter kan, door zelf zijn eigen munitie samen te stellen, deze factor bepalen. Naast deze klassenindeling bestaat er ook een indeling naar wapentype. Globaal geldt hierbij dat wapens welke “gemodificeerd” zijn, bijvoorbeeld uitgerust met een optisch richtmiddel en opslagcompensator, in de “special” klasse worden ingedeeld. Ongemodificeerde wapens vallen in de “standard” of “stock-gun” klasse.

 

Historische wapens

Naast de genoemde disciplines kent de schietsport nog enkele andere schietsportonderdelen. Zo wordt er regelmatig bij SV “de Vrijheid-Hoorn” met (replica’s van) historische wapens geschoten. Deze wapens maken gebruik van het traag ontbrandende zwartkruit. Slaghoedje, kruit en kogel moeten daarbij afzonderlijk geladen worden. De “voorladers” staan vooral bekend om hun grote mondingsvlam. Direct na het schieten is het noodzakelijk om het gebruikte ‘historische materiaal’ grondig te reinigen.

 

Militair pistool

De discipline “Militair Pistool” kan worden verschoten met elk wapen dat op dit moment ergens ter wereld als standaardpistool (of revolver) aan een krijgsmacht of politiemacht wordt verstrekt. De discipline houdt in dat men, in een vastgelegd patroon, 4 (tellende) series van 6 kogels verschiet op verschillende afstanden en binnen een verschillend tijdslimiet.

Dit patroon is als volgt:

·         Als 1e, 6 proefschoten op 25 mtr. binnen 3 minuten. (deze serie telt niet mee)

·         1e wedstrijdserie, 6 schoten staand op 25mtr. binnen 3 minuten, 6 schoten op 1 kaart.

·         2e wedstrijdserie, 6 schoten staand op 20mtr. binnen 15 seconden, 6 schoten op 1 kaart.

·         3e wedstrijdserie, 6 schoten knielend op 20mtr. binnen 12 seconden, 3 schoten per kaart.

·         4e wedstrijdserie, 6 schoten staand op 15mtr. binnen 9 seconden, 2 schoten per kaart.

·         De maximale score op “Militair Pistool” is dan ook 240 punten

 

Statische disciplines

Onder statische disciplines verstaat men die schietsportonderdelen waarbij de factor “tijd” niet als punten factor meespeelt. In de praktijk komt het er op neer dat een schutter vanuit een vaste positie een doel (meestal een kaart) onder vuur neemt. De afstand van de kaart tot de sportschutter is afhankelijk van de discipline die geschoten wordt. De score wordt hierbij uitsluitend bepaalt door het totaal aantal geschoten punten op de kaart(en).

In de statische disciplines organiseert SV “de Vrijheid-Hoorn” een jaarlijkse competitie waarbij voor zowel de Klein Kalibers alswel de Groot Kalibers aparte klassen zijn.

Voor de gevorderde schutter is het mogelijk om deel te nemen aan landelijke wedstrijden, georganiseerd door de Koningklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA). Ook internationale wedstrijden behoren tot de mogelijkheden.

 

Dynamische disciplines

SV ‘de Vrijheid’ Hoorn organiseert regelmatig dynamische clubwedstrijden. Deze kunnen met zowel met KK als met GK verschoten worden. De wedstrijden zijn bedoeld voor leden van de vereniging. Bij deze wedstrijden wordt een parcours op de schietbaan uitgezet met gebruikmaking van diverse soorten doelen, zoals kaarten (stilstaand of bewegend) en stalen pins /poppers.

Bij de wedstrijden is het de bedoeling dat binnen een zo kort mogelijke tijd het parcours of een gedeelte daarvan (een stage) wordt afgelegd. De eindstand wordt bepaald door een combinatie van de behaalde punten en de daarvoor benodigde tijd.

Voor gevorderde schutters is het mogelijk om deel te nemen aan de (inter)nationale dynamische schietsportdisciplines. Deze disciplines zijn gereglementeerd door de International Practical Shooting Confederation (IPSC), in Nederland vertegenwoordigd door de Nederlandse Parcour Schutters Associatie (NPSA). Daarnaast is in Nederland ook de Association for Practical Shooting (APS) actief. Deze organiseert wedstrijden waarbij van zowel pistool/revolver als karabijn/geweer gebruikt gemaakt wordt. Gezien de groeiende populariteit van het dynamisch schieten, heeft ook de KNSA een “Action Shooting” discipline aan haar programma toegevoegd.

SV ‘de Vrijheid’ Hoorn organiseert ook een paar maal per jaar een nationale wedstrijd in de dynamisch disciplines.