Parcours

Een parcours wedstrijd bestaat over het algemeen uit 3 verschillende onderdelen:

·         de speedshoot

·         de field-course

·         de standards

Bij het onderdeel "speedshoot" is het de bedoeling dat een aantal eenvoudig opgestelde doelen in korte tijd geraakt worden. De schutter staat hierbij relatief dichtbij de doelen.

Bij de "field-course" verplaatst de schutter zich van en naar verschillende schietpunten. De doelen staan nu op grotere afstand van de schutter. De score wordt bepaald door het aantal behaalde punten en de tijd die de schutter daarvoor nodig had.

De Standards zijn een aantal vaste oefeningen. Deze oefeningen dienen binnen een vastgestelde tijd en met een voorgeschreven aantal patronen afgelegd te worden. Treffers op eventueel geplaatste "Penalty targets " leveren de schutter strafpunten op. Elke parcours schutter zal individueel een compromis moeten vinden tussen snelheid en trefzekerheid.

Op wapen technisch gebied gelden ook bepaalde regels. De meest belangrijke zijn de regels die de klasse indeling bepalen. Zo kent men de "major" en de "minor" factorklasse. De mondings-energie van de kogel bepaalt hierbij in welke klasse de schutter wordt ingedeeld. De schutter kan, door zelf zijn eigen munitie samen te stellen, deze factor bepalen. Naast deze klassenindeling bestaat er ook een indeling naar wapentype. Globaal geldt hierbij dat wapens welke "gemodificeerd" zijn, bijvoorbeeld uitgerust met een optisch richtmiddel en opslagcompensator, in de "special" klasse worden ingedeeld. Ongemodificeerde wapens vallen in de "standard" of "stock-gun" klasse.