De geschiedenis van onze vereniging

De oprichting van “SV Hoorn” was in 1895. Tijdens een nationale wedstrijd van de VvNS op 25 januari 1920 werd tevens het 25-jarig jubileum gevierd. Hoewel er geen correspondentie over is te vinden, is het vermoeden dat SV Hoorn een voorloper was van een mogelijke samenwerking tussen de Hoornse schietverenigingen. Misschien was 1895 wel de datum van inschrijving bij de VvNS, zodat men later is uitgegaan van die datum van oprichting. In het Streekarchief is echter geen archiefmateriaal aanwezig over een SV Hoorn. Ook de KNSA  heeft hierover geen informatie beschikbaar.

svhoorn 1svhoorn 2

Naast de KVvNS ontstond in 1952 de landelijke schietvereniging “De Vrijheid” (koninklijk goedgekeurd op 19 juli 1952, nr. 32).

Oprichting van SV De Vrijheid, afdeling Hoorn was half december 1956. De officiële startdatum was 1 januari 1957. Bij brief d.d. 14 december 1956 verklaarde het bestuur van de vereniging aan het college van burgemeester en wethouders van Hoorn dat de “Schietvereniging Hoorn” was opgericht en dat de vereniging was aangesloten bij de landelijke schietvereniging “De Vrijheid”. De eerste bestuursleden waren:

  • H, van de Bosch (voorzitter)
  • H.J. Warnas (secretaris)
  • H. van Leeuwen (penningmeester)
  • P. van der Gulik
  • J.W. Rhodens

De Nederlandse Luchtbuks Federatie (NLF) zag in 1959 het eerste levenslicht. Drie landelijk opererende organisaties (KVvNS, De Vrijheid en de NLF), vrijwel gelijkgericht, maar desondanks niet zonder naijver, naast elkaar in stand houden had natuurlijk weinig zin. Mede door toedoen van de Nederlandse Sport Federatie maar hoofdzakelijk uit verstandelijke overwegingen (eendracht maakt macht!) kwam in 1969 een fusie tot stand onder de naam KNSA.

Na het besluit van de algemene ledenvergadering in onze vereniging d.d. 14 mei 1971 werd Koninklijk goedkeuring aanvraag en op 14 februari 1972 (besluit nr. 69) verkregen.

Op 11 mei 1957 werd van het college van burgemeester en wethouders van Hoorn toestemming verkregen om gebruik te maken van de schietbanen in het Julianapark (bij de schietberg, naast Hollandia). De clublokaliteit voor vergaderingen was in hotel Het Witte Paard aan het Keern. Op 4 september 1957 verzocht onze vereniging aan de Vereniging Het Tekengenootschap Debutade om op de vrijdagavond medegebruik te mogen maken van het tekenlokaal bij de firma Kaag aan het Breed. De ruimte werd verhuurd door de gemeente aan Debutade. Nadat er prijsafspraken werden gemaakt (1 gulden per week) tussen De Vrijheid en Debutade, had de gemeente geen bezwaar. Dit gebruik vond plaats tot en met 29 september 1961. Er werd met klein kaliber (.22) geschoten. Op 27 mei 1964 verklaarde de Koninklijke Landmacht dat het voortaan verboden was op de schietbanen in het Julianapark te schieten omdat het gelegen was aan de druk bevaren wateren (het IJsselmeer).

svhoorn 3

Gelukkig kreeg de vereniging de mogelijkheid om de zolder van het politiebureau aan de Muntstraat 4 in gebruik te mogen nemen (vanaf 16 december 1981 gehuurd van de gemeente, met terugwerkende kracht vanaf 1 september 1981). Ook hier werd uitsluitend met klein kaliber geschoten. Na het schieten leverden de schutters de patroonhulzen weer in bij de vereniging. Op 19 januari 1971 werd een Hinderwetvergunning verkregen. Nu was dit een eenvoudige ruimte. Er was in het begin zelfs geen verwarming. Een luchtafzuiging was niet nodig omdat je tussen de dakpannen door het buitenlicht kon zien. Ook was er geen toilet. De schietbanen bestonden uit lange (12 meter) metalen pijpen met aan het eind de schietkaarten. Op deze wijze werd verkomen dat afzwaaiende kogels voor ongelukken zorgden. In die tijd werden bovendien tijdens een inbraak (de politie was inmiddels al verhuisd naar haar nieuwe vestiging) 12 vuurwapens gestolen. De zolder was toegankelijk via een smalle trap en een met staalplaat verzien luik. De wapens waren simpelweg opgeslagen in een kast. Voor een inbreker dus geen moeilijke klus. Na de inbraak nam de secretaris alle verenigingswapens iedere keer mee naar huis!

Het voormalige politiegebouw was onderverhuurd aan verenigingen. Onder de zolder was de ruimte gesitueerd van een jeugdsociëteit. Van die vereniging werd veel overlast ondervonden. In de gangen werd door die jeugdleden geürineerd en bovendien was er veel ander overlast.

svhoorn 4

Al spoedig ontstonden de gevoelens voor uitbreiding van de lokaliteit. In een krantenartikel uit 1971 werd voor het eerste gesproken over de wens van een 100-meter baan!

 svhoorn 5

In de tussentijd kon de vereniging voor haar activiteiten terecht in Westwoud bij schietvereniging Drechterland tot de nieuwe accommodatie gereed was.

De gemeente en de vereniging bereikten een akkoord: de vereniging mocht een eigen accommodatie bouwen in het gebied Kromme Elleboog aan het Keern te Hoorn, alwaar al een volkstuinencomplex en een kynolenclub was gevestigd. Op 28 april 1987 verstrekte de gemeente de gevraagde Hinderwetvergunning. De kynolenclub had bezwaar tegen de komst van de vereniging en tekende bezwaar aan tegen de aanvraag bouwvergunning.

Vanwege planologische problemen werd door de gemeente tijdens een periodiek overleg op 27 maart 1987 voorgesteld in plaats van de locatie aan het Keern een andere plek in gebruik te nemen: onze huidige locatie aan de Koewijzend. Hierna volgden de ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart: een Hinderwetvergunning op 26 april 1988 en een bouwvergunning op 31 mei 1988. Nadat het gebouw op 4 augustus 1989 in gebruik werd genomen (proefschieten), volgde op 8 september 1990 onder daverend kanongebulder de officiële openingsceremonie. Het aantal leden schommelt momenteel jaarlijks zo rond de 180, een heel verschil met nog geen halve eeuw geleden!

Onze volgende stap is de nieuwbouw aan het Leekerpad!