Het Leekerpad (historie)

Onze nieuwe verenigingslocatie ligt in Zwaagdijk. Deze regio is vernoemd naar de omstreeks in 1300 aangelegde dijk die Zwaag beschermde. Deze dijk is in de jaren ’30 weer afgegraven. Het pad waar het gebouw wordt gevestigd is gelegen aan het Leekerpad. Waar komt die naam nu vandaan?

Onderzoekers hebben kunnen aantonen dat omstreeks het jaar 1000 West-Friesland bedekt is geraakt met een veenpakket van wel 1 tot 3 meter dikte. De bovenkant van deze laag was daarmee ruimschoots boven het peil van de zee komen liggen. In dit veen ontstonden kleine stroompjes die het overtollige water afvoerden naar het meer van Wervershoof (zoals de Kromme Leek en de Middenleek, waar Medemblik naar is vernoemd!) dan wel in zuidelijke richting (de Drecht en de Leek) in de richting van het Almere.

De Kromme Leek heeft zowel in Wognum als in Nibbixwoud een hoofdrol gespeeld bij de ontwatering van het toenmalige hoge veengebied. Vanaf de middeleeuwen kende West-Friesland zelfs een bestuurlijke indeling in twee gebieden, het Drechtinger ambacht en het Overleker ambacht, respectievelijk ten zuiden en ten noorden van de Kromme Leek. Er bestaat heden zelfs een historische vereniging die zich bezig houdt met het wel en wee van de Kromme Leek.

leekerpad1 leekerpad2

De Kromme Leek is een waterloop die, beginnend bij de Baarsdorpermeer, evenwijdig aan de Zwaagdijk naar Medemblik stroomt. Al meer dan duizend jaar doet dit stroompje dienst voor de afwatering. Het kronkelige beloop is bij de ruilverkaveling zoveel mogelijk behouden.

Hoewel door de ruilverkaveling veel van de oude waterwegen en polderslootjes in West-Friesland zijn verdwenen, zijn enkele, zoals de Langereis en de Kromme Leek, wel bewaard gebleven. Evenwijdig aan de Langereis loopt een weg, maar de Kromme Leek is met de fiets niet te volgen. Mogelijkheden zijn er echter wel voor hen die een bootje of een kano bezitten, want naast de twee genoemde sloten biedt West-Friesland tal van prachtige vaarroutes. Bijvoorbeeld bij Medemblik, Andijk, Hoorn en Enkhuizen.

Bij onze nieuwe verenigingslocatie heeft vroeger een pad gelopen langs de Kromme Leek. Vandaar!