Jeugd

Jeugd vanaf twaalf jaar begint met 'liggend geweer' of 'staand karabijn' (ondersteund) schieten. Op deze manier leert de schutter om op een verantwoordelijke en veilige manier een wapen te hanteren. Heeft men dit onder de knie en heeft men de leeftijd van vijftien jaar bereikt, dan mag de schutter ook KK pistool\revolver gaan schieten.

Elk jeugdlid schiet altijd onder begeleiding van een ervaren sportschutter. Overige leden vanaf zestien jaar mogen, na de basisopleiding sportschutter, zelfstandig de Klein Kaliber disciplines schieten. Indien het aspirant-lidmaatschap na drie maanden wordt omgezet in regulier- lidmaatschap, behoort ook de wapengroep GKP en GKR tot de mogelijkheden. GKP en GKR mag uitsluitend vanaf zestienjarige leeftijd geschoten worden. Alle schutters krijgen hiervoor apart instructie en schieten dit dus onder begeleiding.

Nadat voldoende kundigheid voor deze discipline is gebleken, ontvangt men een 'bekwaamheidsverklaring' in het verenigingspaspoort. De betreffende persoon kan dan zijn of haar vaardigheid voor deze tak van de schietsport zelfstandig verbeteren. Overigens is er wel altijd een baancommandant aanwezig, die de leiding heeft over de gehele gang van zaken op de schietbaan.