Lidmaatschap SV de Vrijheid-Hoorn

Lid worden van de Vrijheid-Hoorn gaat als volgt:

U komt een keer introductieschieten bij ons op de vereniging. Dat kan op dinsdag en vrijdag vanaf 19:30 uur. Als dat bevalt dan kunt u zich melden voor het aspirantschap. Op deze site onder “Downloaden” vindt u de juiste aanvraagformulieren daarvoor. Een V.O.G. (Verklaring Omtrent Gedrag) kunt u ook via deze site aanvragen. Als justitie uw aanvraag goedkeurt dan kunt u zich daadwerkelijk als aspirant laten inschrijven. Dat gebeurt bij ons op de vereniging door de secretaris en kan elke vrijdag vanaf 19:30 t.m. 21:00.

Voor dat inschrijven neemt u mee:
  • De eerder gedownloade set formulieren, volledig ingevuld en ondertekend,
  • Een geldig legitimatiebewijs,
  • 2 recente pasfoto’s,
  • Vanaf 16 jaar de V.O.G. (niet ouder dan 6 maanden),
  • Uw wettelijke vertegenwoordiger(s) als u jonger bent dan 18 jaar.

Daarna betaalt u het verschuldigde bedrag bij ons (PIN of Cash)

Kosten*
  • De V.O.G.-aanvraag kost ca. € 41,35
  • Inschrijven bij onze vereniging, eenmalig € 25,00
  • Verenigingscontributie voor de aspirant periode € 85 (= ½ jaar)
  • Inschrijven KNSA, eenmalig € 42,50
  • Jaarcontributie KNSA (hoofdlid) € 42,50 (jaarlijkse schietlicentie)

 

* Ons uitgebreide tarievenblad vindt u op deze site onder “Downloaden”

Is dat half jaar zonder problemen verlopen, dan kunt u kiezen voor volledig lidmaatschap. U betaalt dan de resterende contributie t/m eind december van het lopende jaar. Ook betaalt u een boete-borgsom van € 50. – ter borgstelling. Deze krijgt u terug als u de vereniging verlaat.

Rechten en plichten van een lid

Als lid bent u medeverantwoordelijk voor het clubgebouw. Een actieve houding in dat opzicht is daarom gewenst. Wij vragen om het clubgebouw schoon en netjes te houden. Alle werkzaamheden zijn op basis van vrijwilligheid, uw hulp is altijd welkom. Wij verwachten dat elk lid in ieder geval eenmaal per jaar op een zaterdag meehelpt om werkzaamheden uit te voeren.

Begin van de schietsport

Zodra u lid bent, krijgt u “schietles” van een vaste, gekwalificeerde instructeur. Het is deze instructeur die bepaalt of u zelfstandig mag schieten. Hij beoordeelt of u veilig met een wapen kunt omgaan en of u de elementaire techniek van het schieten beheerst. Deze instructeur geeft aan wanneer dat moment is, daarover kan geen discussie bestaan. Vanaf dat moment mag u zelfstandig de baan op met een verenigingswapen. De bijbehorende munitie schaft u bij ons aan. De eerste 12 maanden dat u lid bent van de KNSA (dus incl. half jaar aspirantschap) schiet u met klein kaliber wapens (0.22). Daarna mag u met groot kaliber schieten, maar uitsluitend met verenigingswapens. U bent verder vrij om te bepalen met welk type wapen u wilt schieten. Pistool, revolver of geweer, die keus is aan u. De procedure is hetzelfde.

Een eigen wapen aanschaffen is mogelijk. U vraagt daarvoor een zogeheten “verlof” aan. Een van de vereisten is dat u 18 jaar of ouder bent en minimaal 18 maanden bij ons als actief lid staat ingeschreven (aspirant en volledig lidmaatschap samen). Het eerste wapen is altijd een wapen kaliber .22. uit een KNSA-discipline.

In de 12 maanden ná het aspirantschap dient u minimaal 18 schietbeurten te hebben gehad binnen de verenigingscompetitie.

Heeft u verlof voor een type wapen dan mag u geen overgebleven patronen meenemen van een kaliber wapen dat niet op uw verlof staat. Die patronen levert u direct na het schieten weer in bij de balie.